Giá đất Bạc Liêu mới nhất

Giá đất tại tỉnh Bạc Liêu mới nhất hiện nay được quy định theo các văn bản pháp luật sau:

- Quyết định 372/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024

- Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024. Kèm theo các phụ lục:

  • Phụ lục 01: Bảng giá đất ở và bảng giá đất ở các dự án khu dân cư thành phố Bạc Liêu
  • Phụ lục 02: Bảng giá đất ở thị trấn, đầu mối giao thông, trung tâm xã huyện Đông Hải
  • Phụ lục 03: Bảng giá đất ở thị trấn, đầu mối giao thông, trung tâm xã huyện Hòa Bình
  • Phụ lục 04: Bảng giá đất ở thị trấn, đầu mối giao thông, trung tâm xã huyện Hồng Dân
  • Phụ lục 05:Bảng giá đất ở thị trấn, đầu mối giao thông, trung tâm phường,  xã thị xã Giá Rai
  • Phụ lục 06: Bảng giá đất ở thị trấn, đầu mối giao thông, trung tâm xã huyện Phước Long
  • Phụ lục 07: Bảng giá đất ở thị trấn, đầu mối giao thông, trung tâm xã huyện Vĩnh Lợi
Giá đất Bạc Liêu mới nhất
Giá đất Bạc Liêu mới nhất giai đoạn 2020 - 2024

Bảng khung giá đất mới nhất tại Bạc Liêu

Quy định  Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024

Cập nhật bởi Đất Nền Bạc liêu