Quy hoạch vùng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định số 327/QĐ-UBND về phê duyệt quy họach xây dựng vùng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi lập quy hoạch Bạc Liêu

Toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Bạc Liêu, tổng diện tích tự nhiên 2.570,94 km2, bao gồm thành phố Bạc Liêu và 06 huyện (Hồng Dân, Phước Long, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Giá Rai và Đông Hải) với quy mô dân số là 873.293 người. 

Các dự báo phát triển vùng 

Về dân số, dân số toàn vùng đén 2030 dự kiến đạt khoảng 1.100.000 – 1.120.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 690.000 – 700.000 người, với tỉ lệ đô thị hóa khoảng 55 - 60%. Dân số nông thôn là khoảng 420.000 người. 

Về quy mô đất xây dựng đô thị đến 2030 dự kiến đạt khoảng 12.000 – 13.000 ha; quy mô đất xây dựng điểm dân cư nông thôn đến 2030 đạt khoảng 5.500 ha; quy mô đất xây dựng công nghiệp tập trung đến 2030 dự kiến đạt khoảng 1.650 ha. 

Tầm nhìn Bạc Liêu đến năm 2030  

Đến năm 2030, tỉnh Bạc Liêu sẽ trở thành một Trung tâm đô thị - công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp hiện đại, phát triển cân bằng và bền vững. Tỉnh Bạc Liêu sẽ đóng vai trò là một trung tâm kinh tế của tiểu vùng phía Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long, là đầu mối giao thông kết nối các trục hành lang kinh tế biển Đông và biển Tây của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Định hướng phát triển hệ thống đô thị Bạc Liêu

Đến năm 2030, tỉnh dự kiến có 14 đô thị gồm: 01 đô thị loại I (thành phố Bạc Liêu), 02 đô thị loại III (thị xã Giá Rai, thị xã Đông Hải), 04 đô thị loại IV (thị xã Phước Long và các thị trấn: Hòa Bình, Châu Hưng, Ngan Dừa) và 07 đô thị loại V (các đô thị: Cái Cùng, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Hưng, Chủ Chí, Phó Sinh, Ba Đình, Hưng Thành). 

- Bản vẽ định hướng phát triển không gian: 

Quy hoạch vùng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050