Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng UBND tỉnh Bạc Liêu tích cực, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nên tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bạc Liêu có bước phát triển khá với mức tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao so với năm 2020. Điển hình, trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động thực hiện công tác phòng chống hạn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất, xây dựng các kịch bản ứng phó với diễn biến của thời tiết, định hướng chuyển đổi cây trồng - vật nuôi phù hợp, cơ cấu lại mùa vụ. 

Đồng thời, đầu tư đồng bộ, kiên cố hệ thống thủy lợi - thủy nông nội đồng, chủ động trong tưới tiêu, cơ bản bảo vệ được diện tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt là thế mạnh về nuôi trồng tiếp tục được giữ vững và tăng trưởng khá, nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao với tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hơn 133.500ha.

Trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chỉ số trong 6 tháng tăng 12,8% so với cùng kỳ (cao hơn nhiều so với tốc độ tăng 4,1% của năm 2020). 

Hoạt động thương mại và dịch vụ nội địa tuy bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng nhờ chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo cung - cầu hàng hóa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh thu mua, dự trữ hàng hóa gắn với tích cực thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… cho tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên thị trường trong 6 tháng đầu năm trên 29.661 tỉ đồng, đạt 42,5% kế hoạch, tăng hơn 15% so với cùng kỳ.

Riêng lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa, trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng khá ấn tượng với thủy sản xuất khẩu đạt trên 32.754 tấn và cho tổng kim ngạch đạt trên 342 triệu USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ…

Phát triển kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Bạc Liêu, khu vực nông nghiệp tăng 6,4%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,9% và dịch vụ tăng 6,5% ...